17. August 2018: Hawaii, Big Island, Spalte 8 ⏐ Hawaii, Big Island, Fissure 8 ⏐ Гавайи, Большой остров, Трещина 8 ⏐ Hawaii, Big Island, Fissure 8 ⏐ Hawaii, Big Island, Fessura 8

Hawaii, Big Island, Spalte 8 ⏐ Hawaii, Big Island, Fissure 8 ⏐ Гавайи, Большой остров, Трещина 8 ⏐ Hawaii, Big Island, Fissure 8 ⏐Hawaii, Big Island, Fessura 8